Ochranné známky

Barva jako ochranná známka

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 03.09.2009 13:49 | Přečteno: 7117x

 Obecně řečeno může být ochrannou známkou každé označení, které je graficky (nebo slovně) vyjádřeno. Tímto závěrem lze zobecnit ust. § 1 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“. Zatímco názory soudů na rozlišovací způsobilost „klasických“ označení, tvořených slovním názvem, obrazovým motivem nebo jejich kombinací, jsou už v dnešní době poměrně ucelené a jednoznačné, názory na označení, tvořená barvou, vůní nebo zvukem jsou dodnes značně rozporuplné. V současné době převládá relativně nejucelenější názor na možnosti registrace pouhé barvy bez tvarového vymezení.

» Celý článek


Proces registrace národní ochranné známky

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 31.08.2009 16:33 | Přečteno: 11205x

 Proces registrace ochranné známky je správním řízením, probíhajícím před Úřadem průmyslového vlastnictví jakožto před věcně příslušným správním úřadem. Průběh řízení se řídí zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, přičemž podpůrně (v otázkách tímto zákonem neupravených) platí správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Řízení je podmíněno úhradou správního poplatku.

» Celý článek


K čemu slouží ochranná známka

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 31.08.2009 14:48 | Přečteno: 8878x

 Ochrannou známkou rozumíme označení výrobku nebo služby, které je schopné grafického znázornění. Hlavním účelem existence ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu, vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Podle ochranné známky se spotřebitel může snadněji orientovat při výběru, a identifikovat konkrétní výrobek (službu), o určité kvalitě, kterou si spotřebitel s tímto výrobkem (službou), pocházejícím od konkrétního výrobce (poskytovatele), spojuje.

» Celý článek


První | < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další > Poslední

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel
& partneři s.r.o.

Specialisté na problematiku ochranných známek

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz