Vymáhání práv z ochranných známek

Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - I. díl

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 02.07.2009 15:48 | Přečteno: 4915x

Ochranná známka je v dnešní době velice silným právním i ekonomickým prostředkem k prosazení maximální ochrany výrobků či služeb, a k zajištění stoupající tendence jejich prodeje. Pokud se přihlašovateli zdárně podaří projít všemi úskalími řízení o přihlášce ochranné známky – ať už se jedná o přihlášku známky národní, mezinárodní nebo známky Společenství – získává pro své označení ochranu na dobu deset let, následujících po datu podání přihlášky (bohužel délka řízení o přihlášce často tuto dobu ochrany zkrátí o více než rok).

» Celý článek

Konflikt domény s ochrannou známkou nebo obchodní firmou

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 02.07.2009 15:44 | Přečteno: 10583x

V praxi se často setkávám s případy, kdy si jiná osoba či v nechtěném případě osoba v konkurenčním postavení zaregistruje doménu shodnou nebo obdobnou s názvem firmy nebo ochrannou známkou registrovanou na firmu. Výjimečné případy nejsou ani ty, kdy si někdo registruje ochrannou známku shodnou s existujícím doménovým jménem. Co v takových případech hrozí a jaké jsou právní možnosti?

» Celý článek

Paralelní dovozy do EU a ochranné známky

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 02.07.2009 15:41 | Přečteno: 4805x

Tento článek se zabývá paralelními dovozy výrobků ze zemí mimo EU, a to s důrazem na zboží chráněné ochrannou známkou registrovanou na území Společenství. Zvláštní důraz byl kladen především na vývoj judikatury Evropského soudního dvora (ESD).

» Celý článek

< Předchozí | 1 | 2 | Další >

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel
& partneři s.r.o.

Specialisté na problematiku ochranných známek

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz