Druhy ochranných známek

Barva jako ochranná známka

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 03.09.2009 13:49 | Přečteno: 7118x

 Obecně řečeno může být ochrannou známkou každé označení, které je graficky (nebo slovně) vyjádřeno. Tímto závěrem lze zobecnit ust. § 1 zák. č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“. Zatímco názory soudů na rozlišovací způsobilost „klasických“ označení, tvořených slovním názvem, obrazovým motivem nebo jejich kombinací, jsou už v dnešní době poměrně ucelené a jednoznačné, názory na označení, tvořená barvou, vůní nebo zvukem jsou dodnes značně rozporuplné. V současné době převládá relativně nejucelenější názor na možnosti registrace pouhé barvy bez tvarového vymezení.

» Celý článek

Tendence v ochraně ochranných známek s dobrým jménem

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 02.07.2009 15:47 | Přečteno: 5934x

Záměrem majitele ochranné známky je ochrana a snadná identifikace zboží nebo služeb, které nabízí. Běžná ochranná známka však tuto ochranu zajišťuje pouze pro třídy zboží a služeb, pro něž je přihlášena.* Existují však i ochranné známky, které požívají ochrany širší. Přihlašovatel označení, které by s takovou známkou kolidovalo, se vystavuje riziku námitek, i když své označení používá pro výrobky nebo služby zcela odlišné. Tento článek se zabývá případem kolize nepřihlášeného označení s ochrannou známkou s dobrým jménem.

» Celý článek

< Předchozí | 1 | Další >

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel
& partneři s.r.o.

Specialisté na problematiku ochranných známek

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz